Ghi chép mỗi ngày

Tuổi 32 (hay 33)

“Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường
Ta nên thiết tiệc một trường hoan ca”

Câu này chôm trong một quẻ bói, thấy đáng yêu, nên lấy về dùng làm caption cho tấm ảnh đánh dấu tuổi 32.

Già quá sức già.

Leave a Reply

Your email address will not be published.