Chuyện thường tình,  Ghi chép mỗi ngày

Dạy học & chém gió

Đi dạy lúc nào cũng cố gắng đến đúng giờ nhất có thể, dù nhiều khi đến đúng giờ xong lớp học chẳng có ai. Thôi kệ, ngồi chờ tý cũng được.

Năm 2018 vừa qua thú vị nhất có lẽ là năm đầu tiên bắt đầu đi dạy, cơ duyên được đi dạy đến từ chị sếp hiện tại của mình, một người chị, một người thầy rất truyền cảm hứng và ấm áp.

Mọi năm khác thì sự mới mẻ của các năm đều liên quan đến việc experience với sex. Từ năm 2018 trở đi chắc do đã quá già hoặc do đã khám phá quá nhiều thứ với sex mà không còn gì để khám phá nữa nên không có gì mới mẻ. Vẫn luôn là trai ngoan 😉

Mỗi ngày đi dạy là một ngày nói nhiều đến mức số từ vựng mình thốt ra trong 2,5 giờ chắc phải nhiều đến bằng 2 tuần nói chuyện của mình cộng lại, thậm chí còn hơn.

5,287 Comments