Ghi chép mỗi ngày

Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu

“Em tóc ngắn với tình yêu thánh hoá
hãy tin tôi sông núi đợi em về
nắng mưa rồi cũng sẽ khoác tay đi
ta ở lại. Dìu nhau về cõi tận” –

(DTL)

8,620 Comments